Teamkwaliteiten en Teambuilding

Werken in teamverband stelt hoge eisen aan het onderling communiceren. Teamwork valt of staat met inzicht in elkaars capaciteiten en de wijze, waarop er van ieders specifieke eigenschappen, vaardigheden en eigenaardigheden gebruik wordt gemaakt.

Door middel van themadagen krijgen de teamleden een beeld van ieders kwaliteiten en psychologisch inzicht in de wijze waarop je van elkaar kunt leren, elkaar kunt aanvullen en waarop je elkaar kunt aanspreken.

Ook bij aanname van personeel is het belangrijk om duidelijkheid te hebben over de kwaliteiten waaraan behoefte bestaat binnen het team, zodat er niet wordt gewerkt met ‘meer van hetzelfde’. Inzicht in het team heeft als groot voordeel dat teams productiever samengesteld kunnen worden en er een beter gebruik wordt gemaakt van bestaande kwaliteiten.