Persoonlijke Effectiviteit

In de organisatie is een hoeveelheid talenten en persoonlijke eigenschappen aanwezig, die allemaal direct of indirect van invloed zijn op de dagelijkse gang van zaken. Voor een optimaal resultaat wordt steeds gezocht naar de juiste combinatie van persoonlijke doelen en die van de organisatie.

Mensen doen het liefst waar ze goed in zijn, en sluiten bij voorkeur aan bij de verwachtingen binnen de werksituatie.

Maar soms kan een gevoel ontstaan dat er meer ‘in het vat zit’: dat de prestaties of kwaliteit binnen de functie verbeterd kunnen worden of dat eigen grenzen verlegd kunnen worden. In deze training krijgt de deelnemer inzicht in de eigen kwaliteiten, drijfveren en gedrag. Waar ben je goed in, wat is het effect van je gedrag op anderen, in hoeverre houdt je rekening met je omgeving,of je omgeving met jou? welk doel wil je bereiken en wanneer lukt dat (of juist niet?). De antwoorden op deze vragen worden vervolgens gecombineerd tot een ‘persoonlijke succesformule’.

Na een onderzoek naar de doorgroeimogelijkheden binnen de organisatie volgt een koppeling met de mogelijkheden en wensen van de persoon. Er wordt een ‘persoonlijk ontwikkelingsplan’ opgesteld, met concrete stappen van ‘voelen en denken’ naar ‘durven en doen’. Resultaat is een nieuwe impuls en meerwaarde binnen de huidige functie, of een solide basis om een volgende stap binnen de organisatie te kunnen maken.