Outplacement

Een werknemer voor wie geen passend werk meer is binnen de organisatie (als gevolg vanreorganisatie, arbeidsongeschiktheid of andere omstandigheden) kan in aanmerking komen voor outplacement. Hierbij wordt een passende en gewenste oplossing gezocht, doorgaans een nieuwe baan buiten de organisatie.

In dit ouplacement traject ontwikkelt de deelnemer een nieuw perspectief voor een toekomstige loopbaan. In eerste instantie vereist dit acceptatie van de situatie, en een positive visie op de toekomst. Door een intensieve begeleiding is men in staat op basis van een grondige zelfanalyse een passend en gewenst functieprofiel op te stellen.

Tevens krijgt men, na een individueel arbeidsmarktonderzoek, zicht op vraag een aanbod binnen dit verkregen functieprofiel. Wensen en verwachtingen worden zodoende getoetst op haalbaarheid. Men leert het belang kennen van een netwerk, en hoe een netwerk op te bouwen.

Tenslotte kan men gericht gaan solliciteren. Ook in deze fase wordt een deelnemer getraind, afhankelijk van de behoefte, bijvoorbeeld in het verbeteren van de presentatie, in het voeren van sollicicatie gesprekken of in het oefenen van een assessment. De geboden arbeidsvoorwaarden worden tegen het licht gehouden, en de deelnemer weet zich professioneel op te stellen in salarisonderhandelingen.