Loopbaanherorientatie

Soms verandert een werknemer of de organisatie zodanig dat de wederzijdse doelstellingen niet meer matchen. Of staan medewerkers op een kruispunt in hun carriëre, terwijl zij geen beeld hebben van de te nemen weg.

Misschien zijn zij in een situatie verzeild geraakt die moeilijk werkbaar is geworden, door een verschil in inzicht over hun persoonlijke kwaliteiten en verwachtingen met die van de organisatie. Dan is het zowel voor de werknemer als voor de organisatie zinvol dat de medewerker zich bezint op zijn of haar loopbaan.

Het heroriëntatieprogramma biedt de mogelijkheid stil te staan bij keuzes die op dat moment mogelijk zijn.

Door dit programma verwerft een medewerker inzicht in zijn of haar kwaliteiten, sterke en zwakke kanten van de persoonlijkheid, attitude, gewenste bedrijfscultuur en de daaraan gerelateerde mogelijkheden c.q. beperkingen op de interne of externe arbeidsmarkt.

Het programma richt zicht op het maken van een persoonsanalyse, welke leidt tot een verheldering van het zelfbeeld en tot inzicht in drijfveren en motivatie. Daarnaast is het verduidelijken van keuzeprocessen en het vergroten van het vermogen tot zelfsturing doel op zich. Vervolgens wordt een persoonlijk- en een bedrijfsprofiel opgesteld, waarin een gewenste en passende functie wordt omschreven.

Er vindt een realiteits- of haalbaarheidstoetsing plaats aan de mogelijkheden van de arbeidsmarkt. Op basis van de bevindingen wordt een keus voor de in te zetten koers bepaald, en een actieplan opgesteld. De focus in dit programma ligt op de kwaliteiten en positieve eigenschappen van een persoon en in het vertalen daarvan in concrete stappen. Kortom - eerst voelen, dan denken en tenlotte: doen!