Competentie Ontwikkeling

Organisaties gaan er steeds meer toe over om, aan de hand van hun strategische doelen, de kern competenties te bepalen die nodig zijn om deze doelen te behalen. Een competentie is in deze context concreet waarneembaar gedrag, voortkomend uit bepaalde vaardigheden, kennis en attitude. Vanuit deze ‘organisatie competenties’ kunnen vervolgens de noodzakelijke competenties voor afdelingen en voor sleutelfuncties worden beschreven.

Bij een volwaardig ‘competentie management’ vormen de beschreven competenties zodoende de basis voor het gehele human resource beleid: bij selectie van nieuw personeel, bij het formuleren van de opleidingsdoelen, bij management development.

Voorbeelden van competenties met hun effectieve toepassing:

 • Besluitvaardigheid
  • Reageer snel en positief in kritieke situaties
  • Wordt door anderen gezien als de expert die kan adviseren
  • Neemt besluiten ook als deze negatieve gevolgen hebben of niet populair zijn
 • Leiderschap
  • Houdt individuen en groepen gericht op het behalen van gemeenschappelijke doelen
  • Geeft constructieve feed-back op de presentaties van mensen
 • Kennis van methoden
  • Kent functie-evaluatie methoden
  • Kent bepaalde software pakketten

 

Competenties worden gevormd en ontwikkeld in de loop van de werkervarings- en opleidingsjaren. Deels komen zij voort uit persoonlijke aanleg. Wij gaan er van uit dat compenties veelal te ontwikkelen of aan te leren zijn.

Samen met de organisatie en de betreffende medewerker of afdeling gaan wij na welke competentie onvoldoende uit de verf komt om in een bepaalde functie of omgeving succesvol te zijn. Op basis van deze gezamenlijke vaststelling wordt in individuele sessies een ‘plan de campagne’ opgesteld.

Welke concrete stappen en acties hierin beschreven zijn, is afhankelijk van hetgeen ontwikkeld moet worden. Zo zullen bij kennis aspecten opleidingsadviezen worden gegeven en onderzocht op haalbaarheid. In het geval van attitude ontwikkeling ondersteunen wij de medewerker zichzelf naar het gewenste niveau te brengen door middel van oefeningen en feed-back.