Communicatie

Een training in effectief communiceren – verbaal en non-verbaal – zodat de boodschap overkomt zoals deze wordt bedoeld.

Aan bod komen onderwerpen als: omgaan met kritiek (ontvangen en geven), assertiviteit, en presentatie. In deze training leren wij geen ‘nieuwe kunstjes’ aan, maar een wezenlijk inzicht en verandering in – de effecten van – communicatie.

Wij gaan er van uit dat zelfverzekerdheid in communicatie van binnenuit komt. Aangeleerd gedrag vertaalt zich al snel in incongruente non-verbale uitingen, waardoor men niet duidelijk overkomt.

Er wordt getraind op de eigen inbreng van de deelnemers.

Wij werken met gerichte opdrachten aan de naar voren gebrachte situaties. Voorafgaand aan de training voeren wij met ieder persoonlijk een gesprek om de individuele wensen te inventariseren.