Coaching/ verzuimbegeleiding

In een nieuwe functie, of in een functie die inhoudelijk gewijzigd is, worden andere eisen gesteld  aan gedrag, houding en vaardigheden. Vertrouwde oplossingen blijken soms niet meer te werken, aangeleerde gewoontes kunnen in een veranderde omgeving juist een averechts effect hebben. Elke beroepsuitoefening moet geleerd worden, en onzekerheid in de nieuwe situatie kan het werkplezier en de daadkracht behoorlijk in de weg zitten.Ook in werk dat je al jaren doet kunnen valkuilen voor komen, b.v. omdat men verwacht dat jij het allemaal wel doet, want je bent al jaren de steunpilaar...

Afstand nemen tot het dagelijkse werk samen met een coach kan dan de gewenste verdieping geven en het vereiste beroepsniveau bevorderen,de werksituatie wordt in kaart gebracht, en er worden door de medewerker ingebrachte praktijksituaties geanalyseerd. Tegen welke (soort) problemen loopt men aan,wat is de strategie, wat is het resultaat daarvan en zijn er ook gedragsalternatieven?

Door actualisering van oude strategieen krijg je nieuwe keuzemogelijkheden we onderzoeken vanuit de life-events de gevoelens,overtuigingen en gedachtenen,die je belemmeren en leren je een liefdevollere relatie met jezelf te ontwikkelen, waardoor je groeit in bewustzijn,daarmee krijg je weer keuzevrijheid.

Zo kan coaching ook voorkomen dat mensen burn-out raken door een voortdurend gevoel tekort te schieten,over belast te zijn, ondergewaardeerd te worden of wat dan ook en helpen samenwerkingsproblemen met collega’s of chefs zelfstandig op te lossen door liefdevol te kijken naar het eigen proces en te gaan leven naar de eigen waarden, waardoor men in staat is om zelfsturend met veranderingen om te gaan.